Vòng Quay May Mắn Tháng 5 Tại 188Bet – Hơn 247 Triệu Đồng Tổng Thưởng!

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi 188bet khác tại đây

Tham gia ngay tại các trò casino 188bet Quay Số được chọn và có cơ hội nhận tiền thưởng hấp dẫn lên đến 11,120,000 VND mỗi tuần. Chỉ có tại 188BET!

Vòng Quay May Mắn Tháng 5 – Hơn 247 Triệu Đồng Tổng Thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

1.Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 10:59 AM (GMT+7);

2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 7,420,000 VND hoặc 300 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;

3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào Rút Thăm dựa trên Số Trò Chơi Hợp Lệ được đặt Cược Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi thuộc Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Yêu Cầu Số Trò Chơi Hợp Lệ
Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu
7,420,000 VND hoặc 300 USD tại Bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ

Năm (5)

1

Mười (10)

10

15 hoặc hơn

20

4. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);

5. Thành Viên Hợp Lệ có thể tích lũy tối đa 20 Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi;

6. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố vào mỗi Thứ Tư như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 10/05/2023
Tuần 2 – 17/05/2023
Tuần 3 – 24/05/2023
Tuần 4 – 31/05/2023

7. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;

8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188bet;

9. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1. Vòng Quay May Mắn Tháng 5 – Hơn 247 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 10:59 AM (GMT+7)(“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần có thời gian bắt đầu từ 11:00 PM (GMT+7) Thứ Hai đến 10:59AM (GMT+7) Thứ Hai tuần tiếp theo, như bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 AM 01/05/2023 – 10:59 AM 08/05/2023

Tuần 2

11:00 AM 08/05/2023 – 10:59 AM 15/05/2023

Tuần 3

11:00 AM 15/05/2023 – 10:59 AM 22/05/2023

Tuần 4

11:00 AM 22/05/2023 – 10:59 AM 29/05/2023

3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 7,420,000 VND hoặc 300 USDtại các trò Casino quay số được qui định tại đây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  • Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng, thua hoặc hòa là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa trên Số Trò Chơi Hợp Lệ được đặt Cược Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi thuộc Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Số Trò Chơi Hợp Lệ

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu
7,420,000 VND hoặc 300 USD tại Bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ

Năm (5)

1

Mười (10)

10

15 hoặc hơn

20

Ví dụ:
Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 7,500,000 VND tại năm (5) Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1.
Thành Viên A nhận được 1 Vé cho đợt Rút Thăm Tuần 1. Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 7,500,000 VND tại bốn (4) Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1.
Thành Viên B không nhận được bất kỳ Vé nào.
Thành Viên C tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 7,500,000 VND tại 15 Trò Chơi Hợp Lệ hoặc hơn trong Tuần 1.
Thành Viên C nhận được 20 Vé cho đợt Rút Thăm Tuần 1.

5. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công một (1)  trong Tuần Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào Rút Thăm với tổng 80 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong từng đợt Rút Thăm để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 10/05/2023
Tuần 2 – 17/05/2023
Tuần 3 – 24/05/2023
Tuần 4 – 31/05/2023
Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Một (1)

11,120,000 VND hoặc 450 USD

Một (1)

6,180,000 VND hoặc 250 USD

Một (1)

2,470,000 VND hoặc 100 USD

 Bảy (7)

1,235,000 VND hoặc 50 USD

 30

618,000 VND hoặc 25 USD

 40

370,000 VND hoặc 15 USD

6. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.

7. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).

8. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) giải Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.

9. Thành Viên Hợp Lệ có thể tích lũy tối đa 20 Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.

10. Tổng 320 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong Thời Gian Khuyến Mãi để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc. Sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, 80 Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.

11. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188bet của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.

12. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

13. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

14. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

15. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

16. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

17. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.

18. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.01/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/05/2023 10:59

Link mới nhất